Įsigykite jau įsteigtą įmonę Švedijoje
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

Köpa lagerbolag av oss

Lagerbolag är företag som bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare. Kort beskrivet är ett lagerbolag ett bolag som:

  • Aldrig har bedrivit någon verksamhet
  • Är bildat i förväg för att en köpare skall få ett organisationsnummer snabbt.

Ett lagerbolag är alltså ett vilande bolag som inregistrerats i förväg hos Bolagsverket för en tänkt köpare som snabbt och enkelt vill ha ett bolag för att bedriva företagsverksamhet i. Vi säljer bara lagerbolag som vi själva bildat och som aldrig har haft någon verksamhet. Detta garanterar vi och det står i köpeavtalet som vi skriver under. Bolagen som vi säljer är etablerade med likvida medel. I köpeavtalet vi normalt begär som betalning för aktier att öppna konto i bolagets namn och sätta 50.000 kr på det konto. När vi får bankintyg (likvidintyg) från banken utfärdar vi generalfullmakt för lagerbolaget samt genomför ändringar

Beställ lagerbolag Kr. 3.000 + moms + ersättning => Kr 6.850

Jag bekräftar härmed tjänstebeställningen från Contus Ekonomi AB. Jag faktureras kr 3.000, – ex moms för denna tjänst och ersättning för två avgifter (1.900 kr + 1.200 kr = 3.100 kr) från Bolagsverket. Jag förstår att Contus Ekonomi AB producerar sin tjänst med hjälp av standardiserade dokument och detta är icke specifik rådgivning eller “skräddarsydda” dokument. Jag förstår att jag kan behöva söka profesionell juridisk rådgivning som kan vara mer relevant för min speciella situation om sådan uppstår, då Contus inte arbetar med bolagslösningar. Jag har läst, förstått och godkänt villkoren för tjänsten.

Planera ett möte Kontakta oss