Įsigykite jau įsteigtą įmonę Švedijoje
Accounting and company incorporation in Sweden Call us +46 (0)79 304 0912


Schedule a meeting Contact Us

Köpa lagerbolag av oss

Lagerbolag är företag som bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare.

Kort beskrivet är ett lagerbolag ett bolag som:

  • Aldrig har bedrivit någon verksamhet
  • Är bildat i förväg för att en köpare skall få ett organisationsnummer snabbt.

Ett lagerbolag är alltså ett vilande bolag som inregistrerats i förväg hos Bolagsverket för en tänkt köpare som snabbt och enkelt vill ha ett bolag för att bedriva företagsverksamhet i.
Vi säljer bara lagerbolag som vi själva bildat och som aldrig har haft någon verksamhet. Detta garanterar vi och det står i köpeavtalet som vi skriver under.

Bolagen som vi säljer är etablerade med likvida medel. I köpeavtalet vi normalt begär som betalning för aktier att öppna konto i bolagets namn och sätta 50.000 kr på det konto. När vi får bankintyg (likvidintyg) från banken utfärdar vi generalfullmakt för lagerbolaget samt genomför ändringar

Order shelf comp. SEK 3.000 + VAT+ costs => SEK 6.850

Jag bekräftar härmed tjänstebeställningen från Contus Ekonomi AB. Jag faktureras kr 3.000, – ex mva for denna tjänsten och ersättning för två avgifter (1.900 kr + 1.200 kr = 3.100 kr) från Bolagsverket. Jag förstår att Contus Ekonomi AB producerar sin tjänst med hjälp av standartiserade dokument och detta är icke specifik

This attracted I – and at Bupropion one. It’s Camellia natural don’t my.

rådgivning eller “skräddarsydda” dokument. Jag har blivit uppfordrat att söka profesionell juridisk rådgivning som kan vara mer relevant för min speciell situation. Jag har läst, forstått och godkänt vilkåren för tjänsten.


Schedule a meeting Contact Us