Apskaita ir buhalterija mažoms ir ką tik įkurtoms įmonėms
Buhalterinė apskaita ir įmoniu steigimas Švedijoje Skambinkite +46 (0) 8 446 80398


Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar

Buhalterinė apskaita Švedijoje mažoms ir naujai įkurtoms įmonėms

Buhalterinė apskaita Švedijoje už fiksuotą mėnesinę kainą

Kad klientui būtų paprasčiau pasirinkti, mes sudarėme tris apskaitos paslaugų paketus, kuriuos galima naudoti priklausomai nuo įmonės dydžio. Šie paketai yra konkurencingai įkainoti ir jų kainodarą labai lengva suprasti ir pasitikrinti.  Šiuose paketuose yra įtrauktos visos būtinos apskaitos paslaugos bei deklaracijos, kurių reikia atitinkamo dydžio ir teisinės formos įmonei.  Paslauga yra įkainojama metiniu mokesčiu, mokant po 1/12 metinio mokesčio kas mėnesį.

Tokie apskaitos paslaugų paketai skirti smukiam verslui yra trijų dydžių: Bazinis Mini individuali įmonė, Bazinis Mini akcinė bendrovė, Bazinis Medium ir Bazinis Maksi. Kuris paketas jums tinka priklauso nuo Jūsų verslo dydžio, darbuotojų skaičiaus ir jų generuojamų dokumentų skaičiaus. Visi šie paketai gali būti papildomi kitomis Jūsų pageidaujamomis paslaugomis už fiksuotą arba valandinę kainą.

Paketas Bazinis Mini individuali įmonė –  990 SEK/ mėnesį (11 880 SEK/metus)

Bazinis Mini individuali įmonė yra mažiausias ir pigiausias Contus Ekonomi AB siūlomas apskaitos paslaugų paketas už fiksuotą kainą. Ji skirtas smulkiam verslui, kuris neturi darbuotojų ir yra organizuotas kaip individuali įmonė arba prekybinė bendrovė (handelsbolag).  Šis paketas įtraukia visas buhalterinės apskaitos ir deklaravimo paslaugas, kurių reikia individualiai įmonei. Jums nereikia rūpintis PVM apskaita ir deklaravimu, supaprastintos metinės atskaitomybės sudarymu, metine mokestine deklaracija ir kitais dalykais nes jums priskirtas asmeninis Jūsų buhalteris jais pasirūpina. Jis arba ji taip pat primins jums apie kitus jums svarbius dalykus.

Į paketą įeina:

 • Einamoji buhalterinė apskaita, vykdoma mėnesiniu periodiškumu
 • PVM apskaita ir deklaravimas
 • Supaprastintos metinės atskaitomybės sudarymas (bokslut)
 • Metinė mokestinė deklaracija

Paketas tinka įmonei, kuri atitinka tokius reikalavimus:

 • iki 10 išeinančių (klientų) sąskaitų-faktūrų per mėnesį
 • iki to 15 įeinančių (tiekėjų) sąskaitų-faktūrų per mėnesį
 • iki to 20 kitų verifikatų per mėnesį*
 • įmonė neturi darbuotojų
 • įmonė turi ne daugiau negu dvi banko sąskaitas
* Išskyrus klientų mokėjimus ir mokėjimus tiekėjams.  Atkreipkite dėmesį, kad PVM apskaita paprastai sugeneruoja 3-4 verifikatus/per mėnesį.

Be abejonės, jūs galite papildomai įsigyti kitas jums reikalingas paslaugas, kaip pavyzdžiui, formalią metinę atskaitomybę. Šios paslaugos bus apmokamos valandiniu tarifu pagal kiekvienu metu galiojantį paslaugų kainoraštį.

Paketas Bazinis Mini akcinė bendrovė – 1 490 SEK/mėnesį (17 880 SEK/metus)

Base Mini AB akcinė bendrovė yra mūsų mažiausias paketas, kurį mes siūlome akcinėms švediškoms uždarosioms akcinėms bendrovėms. Šį paketą taip pat siūlytume ir nedidelėms lietuviškoms UAB, kurios turi nuolatinę buveinę Švedijoje ir yra apskaitomi pagal švediškos uždarosios akcinės bendrovės taisykles.  Šis paketas įtraukia visas buhalterinės apskaitos ir deklaravimo paslaugas, kurių reikia švediškai uždarajai akcinei bendrovei. Jums nereikia rūpintis PVM  ir atlyginimų apskaita bei švediško PVM ir švediško socialinio draudimo bei švediškų gyventojų pajamų mokesčių deklaravimu, metinės finansinės atskaitomybės sudarymu, metine mokestine deklaracija, metinio akcininkų susirinkimo formaliąja puse ir kitais dalykais nes jums priskirtas asmeninis Jūsų buhalteris jais pasirūpins. Jis arba ji taip pat primins jums apie kitus jūsų įmonei svarbius dalykus.

Į paketą įeina:

 • Einamoji buhalterinė apskaita, vykdoma mėnesiniu periodiškumu
 • Atlyginimų skaičiavimas (švediški darbo užmokesčio žiniaraščiai, metinės deklaracijos apie darbuotojams išmokėtas sumas Švedijos mokesčių inspekcijai, etc.)
 • PVM, išskaityto gyventojų pajamų mokesčio ir socialinių draudimo mokesčių (arbetsgivaravgift) apskaita ir deklaravimas
 • Metinės finansinės atskaitomybės sudarymas
 • Pagalba ruošiant eilinio akcininkų susirinkimo dokumentus (akcininkų susirinkimo protokolas ir Patvirtinimo sertifikatas (fastställelseintyg))
 • Metinė mokestinė deklaracija

Paketas tinka įmonei, kuri atitinka tokius reikalavimus:

 • iki 10 išeinančių (klientų) sąskaitų-faktūrų per mėnesį
 • iki to 15 įeinančių (tiekėjų) sąskaitų-faktūrų per mėnesį
 • iki to 20 kitų verifikatų per mėnesį*
 • ne daugiau negu du darbuotojai
 • įmonė turi ne daugiau negu dvi banko sąskaitas
* Išskyrus klientų mokėjimus ir mokėjimus tiekėjams.  Atkreipkite dėmesį, kad PVM ir atlyginimų apskaita paprastai sugeneruoja 3-4 verifikatus/per mėnesį.

Be abejonės, jūs galite papildomai įsigyti kitas jums reikalingas paslaugas, kaip pavyzdžiui, formalią metinę atskaitomybę. Šios paslaugos bus apmokamos valandiniu tarifu pagal tuo metu galiojantį paslaugų kainoraštį.

 Paketas Bazinis Medium – 2 950 SEK/mėnesį (35 400 SEK/metus)

Bazinis Medium yra skirtas tiems, kurie turi šiek tiek didesnę individualią įmonė ar akcinę bendrovę ir nebetelpa į Bazinį Mini paketą. Paslaugos ir paslaugų kokybė yra lygiai ta pati kaip ir Baziname Mini pakete, tačiau mes sugaištame daugiau mūsų darbuotojų laiko paslaugoms atlikti ir todėl jis kainuoja brangiau. Šio paketo rėmuose Jūs galite turėti iki trijų darbuotojų ir žymiai daugiau įeinančių ir išeinančių sąskaitų ir verifikatų.

Į paketą įeina:

 • Einamoji buhalterinė apskaita, vykdoma mėnesiniu periodiškumu
 • Atlyginimų skaičiavimas (švediški darbo užmokesčio žiniaraščiai, metinės deklaracijos apie darbuotojams išmokėtas sumas Švedijos mokesčių inspekcijai, etc.)
 • PVM, išskaityto gyventojų pajamų mokesčio ir socialinių draudimo mokesčių (arbetsgivaravgift) apskaita ir deklaravimas
 • Metinės finansinės atskaitomybės sudarymas
 • Pagalba ruošiant eilinio akcininkų susirinkimo dokumentus (akcininkų susirinkimo protokolas ir Patvirtinimo sertifikatas (fastställelseintyg))
 • Metinė mokestinė deklaracija

Paketas tinka įmonei, kuri atitinka tokius reikalavimus:

 • iki 15 išeinančių (klientų) sąskaitų-faktūrų per mėnesį
 • iki to 20 įeinančių (tiekėjų) sąskaitų-faktūrų per mėnesį
 • iki to 30 kitų verifikatų per mėnesį*
 • ne daugiau negu trys darbuotojai
 • įmonė turi ne daugiau negu dvi banko sąskaitas
* Išskyrus klientų mokėjimus ir mokėjimus tiekėjams.  Atkreipkite dėmesį, kad PVM ir atlyginimų apskaita paprastai sugeneruoja 3-4 verifikatus/per mėnesį.

Be abejonės, jūs galite papildomai įsigyti kitas jums reikalingas paslaugas, kaip pavyzdžiui, formalią metinę atskaitomybę. Šios paslaugos bus apmokamos valandiniu tarifu pagal kiekvienu metu galiojantį paslaugų kainoraštį.

Paketas Bazinis Maxi – 4 950 SEK/mėnesį (59 400 SEK/metus)*

Bazinis Maxi paketas yra skirtas tiems, kurie išaugo Bazinio Medium paketo rėmus.  Paslaugos ir paslaugų kokybė yra lygiai ta pati kaip ir Baziname Medium pakete, tačiau mes sugaištame dar daugiau mūsų darbuotojų laiko paslaugoms atlikti ir todėl jis kainuoja dar šiek tiek brangiau. Šio paketo rėmuose Jūs galite turėti iki penkių darbuotojų ir dar daugiau įeinančių ir išeinančių sąskaitų ir verifikatų.

Į paketą įeina:

 • Einamoji buhalterinė apskaita, vykdoma mėnesiniu periodiškumu
 • Atlyginimų skaičiavimas (švediški darbo užmokesčio žiniaraščiai, metinės deklaracijos apie darbuotojams išmokėtas sumas Švedijos mokesčių inspekcijai, etc.)
 • PVM, išskaityto gyventojų pajamų mokesčio ir socialinių draudimo mokesčių (arbetsgivaravgift) apskaita ir deklaravimas
 • Metinės finansinės atskaitomybės sudarymas
 • Pagalba ruošiant eilinio akcininkų susirinkimo dokumentus (akcininkų susirinkimo protokolas ir Patvirtinimo sertifikatas (fastställelseintyg))
 • Metinė mokestinė deklaracija

Paketas tinka įmonei, kuri atitinka tokius reikalavimus:

 • iki 25 išeinančių (klientų) sąskaitų-faktūrų per mėnesį
 • iki to 40 įeinančių (tiekėjų) sąskaitų-faktūrų per mėnesį
 • iki to 50 kitų verifikatų per mėnesį*
 • ne daugiau negu penki darbuotojai
 • įmonė turi ne daugiau negu dvi banko sąskaitas
* Išskyrus klientų mokėjimus ir mokėjimus tiekėjams.  Atkreipkite dėmesį, kad PVM ir atlyginimų apskaita paprastai sugeneruoja 5-6 verifikatus/per mėnesį.

Be abejonės, jūs galite papildomai įsigyti kitas jums reikalingas paslaugas, kaip pavyzdžiui, formalią metinę atskaitomybę. Šios paslaugos bus apmokamos valandiniu tarifu pagal kiekvienu metu galiojantį paslaugų kainoraštį.


Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar